نهالستان

نهالستان فیروز قره داغی


نهال سالم ، سنگ بنای کشاورزی پایدار
کشاورزی پایدار نوعی کشاورزی منطبق بر منافع انسان و کارایی بیشتر در استفاده از منابع است . مهم ترین هدف نهالستان فیروز قره داغی ، پایداری تولیدات کشاورزی بر مبنای دانایی است و حفظ ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی است که تولید نهال سالم و ساماندهی نهالستان نقش مهمی در این زمینه دارد .
مصرف سالانه نهال در کشور ۴۰ میلیون اصله است . تاکنون بیش از ۱۰۰۰ نهالستان فعال در کشور شناسایی شده است و حدود ۷۵۰ نهالستان استاندارد لازم و گواهی سلامت دریافت کرده اند . از ۲۰ میلیون اصله نهال شناسایی شده کشور ، ۱۲ میلیون نهال شناسنامه دار شده اند . از گونه های مختلف نهال های کشور ، فقط تعداد محدودی در سطح انبوه تولید می¬شوند . نهالستان فیروز قره داغی ، ضمن کاستن از هزینه ها ، در تولید نهال سالم و استاندارد نقش مهمی ایفا خواهد کرد .نهال فروشی نهال کار ۲۴ به مدیریت فیروز قره داغی با سابقه طولانی در تولید انواع نهال های اصلاح شده ایرانی و خارجی مثمر و زینتی در خدمت هموطنان گرامی می باشد

آدرس: مياندوآب - انتهاي کوي رابري - روبروي کارگاه زيرکي - نهالستان فیروز قره داغی

موبایل : 0914-982-1132

نهالستان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *